Uitgelicht: Morgen Wonen

Datum: 29-04-2023 Bron: BouwImpression.nl

In de bouwsector is de ontwikkeling van fabriekswoningen de laatste jaren sterk toegenomen. Het MorgenWonen concept van VolkerWessels is daar een goed voorbeeld van. Reitsma Bouw, een onderdeel van VolkerWessels, heeft in Noordwolde 27 woningen ontwikkeld voor Woningstichting Weststellingwerf, waarbij gebruik is gemaakt van dit concept.

Het MorgenWonen Puur concept maakt het mogelijk om snel en efficiënt woningen te bouwen in eigen fabrieken, onder optimale omstandigheden. Het concept is gebaseerd op een modulair en gestandaardiseerd ontwerp, wat leidt tot een korte bouwtijd, lage kosten, hoge kwaliteit en duurzaamheid. Het casco van de woningen wordt volledig naar de eisen van de klant opgeleverd.

BouwImpression.nl heeft de woningen gevisualiseerd tot een 3D Artist Impression, wat bijdraagt aan een beter inzicht in het uiteindelijke resultaat. Het is voor potentiële kopers of huurders immers lastig om een goed beeld te krijgen van een woning als deze nog niet gebouwd is. Door middel van een Artist Impression wordt het ontwerp van de woningen in 3D weergegeven, wat bijdraagt aan de verkoopbaarheid en het succes van het project.

https://www.reitsmabouw.nl/nl/projecten/detail/morgenwonen-27-woningen-noordwolde

Art Impressie
BouwImpression.nl heeft de woningen gevisualiseerd tot een 3D Artist Impression.

De woningen die Reitsma Bouw ontwikkelt in Noordwolde bestaan uit 24 ééngezinswoningen en 3 levensloopwoningen. Na de sloop van de huidige woningen worden deze woningen gebouwd aan de Pitrietstraat en de Nieuwstraat. Ook het openbaar gebied wordt opnieuw ingericht, wat bijdraagt aan een aantrekkelijke woonomgeving voor de toekomstige bewoners.

Op uitnodiging van Reitsma Bouw en MorgenWonen kregen woningcorporaties en vastgoedinvesteerders uit het Noorden de kans om op de bouw mee te maken hoe deze woningen worden gerealiseerd in Noordwolde. Daarbij werd duidelijk hoe het systeem van MorgenWonen werkt en hoe een casco behangklare woning volledig naar de eisen van de klant wordt opgeleverd.

De ontwikkeling van de fabriekswoning biedt veel voordelen voor de bouwsector en de consumenten. Door het modulaire en gestandaardiseerde ontwerp is het mogelijk om snel en efficiënt te bouwen, met een hoge kwaliteit en duurzaamheid. Het gebruik van Artist Impressions draagt bij aan een beter inzicht in het ontwerp en de verkoopbaarheid van de woningen. Het project van Reitsma Bouw in Noordwolde is een goed voorbeeld van de succesvolle toepassing van het MorgenWonen concept en de meerwaarde van Artist Impressions in de bouwsector.

Reitsma Bouw Morgen Wonen
Het uiteindelijke bouwbord.